تبلیغات
سیگار احساسات من به فرزانه - گذاشتو رف
فرزانه و عشق من

گذاشتو رف

چهارشنبه 21 تیر 1391 02:58 ب.ظ

نویسنده : مرجان سادات فیروزابادی


هــــیـس.....
ســــاکـــت...
یـــک کـــف مـرتــب
به افتــخـاره رفتـنـش بـزنــیــد...
چـــه بــا احـسـاس مــنو گــذاشــت و رفــت.....!

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 تیر 1391 03:01 ب.ظ